שימור זכויות פנסיוניות בתקופת המלחמה

ההסתדרות פרסמה בתאריך 16.11.2023 הנחיות והבהרות לשימור זכויות פנסיוניות בתקופת המלחמה

تعليمات وإيضاحات للمحافظة على الحقوق التقاعدية أثناء الحرب؟