שינוי בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לשנת 2024

המוסד לביטוח לאומי פרסם חוזר ובו עדכון השינויים בדיווח ותשלום דמי ביטוח לציבור המעסיקים ולסוגי מועסקים שונים החל מינואר 2024.