שינוי בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לשנת 2023

רצ”ב קישור לחוזר המפרט  העדכונים בדיווח ותלשום ביטוח לאומי לציבור המעסיקים החל מינואר 2023

לחץ כאן – שינוי בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לשנת 2023