שינוי מעמד בעלי שליטה בחברה בע”מ משכיר לעצמאי

ביטח לאומי פרסם חוזר בתאריך 12.9.2021 על שינוי המעמד של בעלי השליטה בחברה פעילה עם חובות מעל 12 חודשים מעובדים שכירים לעובדים עצמאיים . בחוזר פורטו את המקרים שבהם יבוצע השינוי ואת החריגים

להלן חוזר ביטוח לאומי: