שיעורי מס חברות

שנת המסלפני תיקון מס’ 147אחרי התיקון מס’ 147לפי חוק ההתייעלות
202023%
201923%
2018  23%
2017  24%
2016 25%
2015 26.5%
201426.5%*
201325%
201225%
201124%
201030%25%
200930%26%
200830%27%
200730%29%
200632%31%
200534%34%
200435%35%
200336%36%