שר האוצר חתם על צו המבטל את מס הקנייה על ממירים

 

​שר האוצר נענה לבקשת משרד הכלכלה להטיל מכס בשיעור של 10% על ייבוא ממירים המיוחדים לקליטה מלוויין או מכבלים, במטרה לעודד ייצור מקומי במפעלים בפריפריה. במקביל, בוטל מס הקנייה על הממירים מהסוג האמור הן בייבוא והן בייצוא המקומי, על מנת למנוע עליית מחירים לצרכן. הצו פורסם היום ברשומות וייכנס לתוקפו מחר.

 

בשל ההזדמנות לפתח קו ייצור חדש באחד המפעלים בדרום הארץ ובכך למנוע את סגירת המפעל ואת פיטוריהם הצפויים של כ-300 עובדיו, פנה משרד הכלכלה לפני מספר חודשים לרשות המסים בבקשה להטיל מכס על ייבוא ממירים מחו”ל ובכך להגן על התוצרת המקומית. בהתאם לכך, קובעת הוראת השעה מטעם שר האוצר כי יוטל מכס בשיעור של 10% על ייבוא ממירים מחו”ל, במטרה לסייע לתעשייה המקומית הצומחת להתחרות ולהתמודד עם הייבוא, שכיום מתבצע ברובו ממזרח אסיה (תאילנד, סין וטאיוואן) ומאוקראינה. על מנת שלא לייקר את מחירם של הממירים לצרכנים, הוצע כי לצד העלאת המכס – יבוטל כליל מס הקנייה המוטל עליהם, דהיינו הן עבור ממירים מתוצרת מקומית והן עבור ממירים מיובאים.
לאחר בחינת הנושא בוועדת הכספים, עודכנה הוראת השעה המוצעת והוחלט לקבוע את תוקפה למשך שנתיים, על מנת לתת וודאות לשוק ולאפשר את בחינת השפעת המסים על הייצור המקומי לעומת הייבוא וכן על מחירם הסופי של הממירים לצרכנים. שינויים אלה יחולו גם בייבוא המסחרי וגם בייבוא האישי.
תחולת הצו תהיה החל מה-1 בינואר 2016, אך הוא מפורסם כבר כעת מאחר שהזמנת הממירים על ידי חברות הכבלים והלוויין נעשית זמן רב מראש והתעורר הצורך לתת לשוק להיערך בהתאם.