תשלום ודיווח ביטוח לאומי למעסיק עובד זר לצורך טיפול סיעודי

איגרת למעסיק עובד זר לצורך טיפול סיעודי– המוסד לביטוח לאומי

החל מחודש ינואר 2020, מעסיק עובד זר, שיש לו היתר מרשות האוכלוסין וההגירה להעסקת עובד זר לצורך טיפול סיעודי – יהיה פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח על השכר שהוא משלם באופן פרטי לעובד הזר, עד לסכום של 5,500 ש”ח בחודש.

הפטור ניתן למעסיק הסיעודי, גם אם אינו מקבל קצבה מהביטוח הלאומי או מכל גורם אחר (עד דצמבר 2019 הפטור ניתן רק למי שקיבל מהביטוח הלאומי קצבת סיעוד, קצבת שירותים מיוחדים לנכים קשים או קצבת ילד נכה).

הערה: הפטור אינו חל על חברות או גופים אחרים שמעסיקים עובדים זרים. הפטור ניתן רק למעסיק סיעודי שהוא אדם פרטי.

  • אם השכר שהמעסיק משלם באופן פרטי לעובד הזר הוא עד 5,500 ש״ח בחודש – הוא יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח.
  • אם השכר שהמעסיק משלם באופן פרטי לעובד הזר עולה על 5,500 ש״ח בחודש – עליו לדווח ולשלם דמי ביטוח רק על הפרש השכר שמעל 5,500 ש”ח בחודש.

לדוגמה: מי שמשלם לעובד הזר באופן פרטי שכר בסך 6,500 ש”ח, צריך לדווח ולשלם דמי ביטוח על 1,000 ש”ח בלבד.

שיעור התשלום – 2% מהשכר החייב בתשלום.

את התשלום ניתן לבצע באמצעות אתר התשלומים או באמצעות פנקס תשלומים. לתשומת הלב, אנו שולחים באופן אוטומטי פנקס תשלומים למעסיק עובד זר שלא מקבל קצבת סיעוד. הפנקס יישלח בדואר עד לחודש מרץ 2020 (התשלום הראשון לשנת 2020 מתבצע רק באפריל 2020).

תנאי הזכאות לפטור:

לקבלת הפטור על המעסיק למלא את שני התנאים האלה:

  • לפתוח בביטוח הלאומי “תיק מעסיק עובד במשק בית” )גם אם בפועל אינו צריך לשלם דמי ביטוח(, שבו יעדכן את פרטי העובד הזר, השכר שמשולם לו ועוד. הדרך המהירה והיעילה לפתוח תיק מעסיק היא למלא טופס פתיחת תיק להעסקת עובד במשק בית באופן מקוון באתר הביטוח הלאומי, או למלא טופס ידני ולהעבירו לסניף הקרוב למקום המגורים (את הטופס ניתן להוריד מהאתר).
  • לשלם את השכר בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של העובד הזר או בהמחאה על שם העובד הזר שמופקדת בחשבונו.

חשוב לדעת,

אם העובד הזר יגיש בקשה לקבלת קצבה מהביטוח הלאומי (כמו דמי פגיעה בעבודה, דמי לידה וכדומה), אנו נבקש מהמעסיק וממנו מסמכים המאשרים את תשלום השכר, כגון תדפיס חשבון הבנק שבו בוצעו הפקדות השכר, כדי לחשב את הקצבה המגיעה לו.