תשלום שכר לעובד עבור היעדרותו מהעבודה עקב נזקי מזג אויר

ככלל, החוק אינו מחייב מעביד לשלם לעובד שכר עבור היעדרותו מהעבודה עקב נזקי מזג אויר. הרציונל העומד מאחורי הקביעה הזו הוא שכל מפגע שאינו בגדר תאונת עבודה והגורם להיעדרות העובד מעבודתו, אינו מהווה סיבה לפיצוי על-ידי המעביד או גורם אחר.

●              מעביד משלם שכר עבור ימים בהם עבד העובד בפועל, למעט מקרים בהם המחוקק קבע אחרת (חופשה, מחלה וכו’)

●              אם לעובד אין אפשרות להגיע למקום העבודה עקב תנאי מזג האוויר, יכול המעביד להכריז מראש על יום העבודה כחופש, שינוכה מיתרת החופש של העובד, וזאת בתנאי שההודעה על יום החופש נמסרה לעובדים לפני שהגיעו למקום העבודה.

●              בהסכמת שני הצדדים, העובד והמעביד, ניתן לזקוף את ההיעדרות על חשבון ימי החופשה השנתית העומדים לזכותו של העובד.

באלו מקרים יינתן שכר מלא על “חופשה מאולצת עקב מזג האוויר”?

●              במקרה בו התייצב כבר העובד במקום העבודה ורק אז המעסיק החליט להשבית את העבודה   העובד  זכאי לקבל את מלוא שכרו עבור יום העבודה וזה לא ינוכה מיתרת ימי חופשתו.

●              בנוסף, ישנם הסכמי עבודה בענפים מסוימים המקנים תגמול מסוים . כך לדוגמא, בענף הבניה קיים תגמול חלקי על יום בו לא ניתן לבצע עבודה. (והשכר לא ייזקף על חשבון ימי החופשה)

●              בכל מקרה, קיימת לעובד אפשרות לתבוע את המעסיק בבית הדין לעבודה, שם תבחן סיבת אי ההגעה ובמקרים בהם העובד כן הגיע לעבודה והמעסיק החליט על דעתו, שלא לקיים עבודה בשל מזג האוויר יכריע בשאלת הפיצוי.