קביעת מועדי דיווח ותשלום דוחות מע”מ, מס הכנסה וניכויים – שנת המס 2021

להלן טבלה המפרטת  מועדי דיווח ותשלום דוחות מע”מ, מס הכנסה וניכויים – שנת המס 2021

תקופת דיווח תשלוםתאריך דיווח ותשלום מע"מ ומקדמות מ"התאריך דיווח ותשלום ניכויים מ"התאריך דיווח ותשלום מע"מ דיווח מפורט
ינואר15.2.2116.2.2123.2.21
פברואר15.3.2116.3.2123.3.21
מרץ19.4.2119.4.2126.4.21
אפריל19.5.2119.5.2124.5.21
מאי15.6.2116.6.2123.6.21
יוני15.7.2119.7.2126.7.21
יולי16.8.2116.8.2123.8.21
אוגוסט20.9.2120.9.214.10.21
ספטמבר18.10.2118.10.2125.10.21
אוקטובר15.11.2116.11.2123.11.21
נובמבר15.12.2116.12.2123.12.21
דצמבר17.1.2217.1.2224.1.22