מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור עד 400 מיליון ₪

מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור עד 400 מיליון ₪נפתחה באתר רשות המסים האפשרות להגיש תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עבור החודשים מאי-יוני 2020. בחוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף קורונה החדש) נקבעו שבע תקופות זכאות דו-חודשיות למענקים עד למאי-יוני 2021, והמערכת תאפשר להגיש תביעות לכל תקופת זכאות, החל ב-15 לחודש שלאחר תקופת הזכאות. סכומי המענק לעומדים בתנאים, עבור כל תקופת זכאות, הם החל מ-3,000 ₪ ועד 500,000 ₪.

חישוב המענק מבוסס על השוואת מחזורי העסקאות בין שתי תקופות מקבילות, בהתייחס למקדם השתתפות בהוצאות קבועות בתקופה בה העסק לא פעל או פעל בתפוקה חלקית בשל המצב.

תקופות המענק הרלוונטיות

 1. שנת 2020: מאי-יוני / יולי-אוגוסט / ספטמבר-אוקטובר / נובמבר-דצמבר
 2. שנת 2021: ינואר-פברואר /מרץ-אפריל / מאי-יוני

מי יכול להגיש את התביעה למענק (תנאי זכאות):

 1. חברות ושותפויות שמחזור העסקאות שלהן בשנת 2019 היה מ-18 אלף ₪ ועד 400 מיליון ₪
 2. עצמאים שמחזור העסקאות שלהם בשנת 2019 היה מ-300 אלף ₪ ועד 400 מיליון ₪,
 3. הייתה ירידה במחזור העסקאות בחודשים מאי-יוני, יולי-אוגוסט,  בהשוואה לחודשים אלו בשנת 2019, בשל התפשטות נגיף הקורונה בשיעור של 40% ומעלה, כמפורט:
  • עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ- 300,000 אלף ₪ ועד 100 מיליון ₪ – פגיעה של 40% ומעלה.
  • עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ-100 מיליון ₪ ועד 200 מיליון ₪ – פגיעה של 60% ומעלה.
  • עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ-200 מיליון ₪ ועד 400 מיליון ₪ – פגיעה של 80% ומעלה.
 4. הייתה ירידה במחזור העסקאות בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 בהשוואה לחודשים אלו בשנת 2019 בשל התפשטות נגיף הקורונה בשיעור של 25% ומעלה, כמפורט:
  • עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ- 300,000 אלף ₪ ועד 400 מיליון ₪ – פגיעה של 25% ומעלה.- תיקון
 5. הייתה ירידה במחזור העסקאות בחודשים נובמבר-דצמבר 2020 בהשוואה לחודשים אלו בשנת 2019 בשל התפשטות נגיף הקורונה בשיעור של 25% ומעלה, כמפורט:(תלוי באישור שר האוצר)
  • עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ- 300,000 אלף ₪ ועד 100 מיליון ₪ – פגיעה של 25% ומעלה
  • עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ-100 מיליון ₪ ועד 200 מיליון ₪ – פגיעה של 40% ומעלה.
  • עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ-200 מיליון ₪ ועד 400 מיליון ₪ – פגיעה של 60% ומעלה

לראשונה, גם חברות ושותפויות חדשות, שהחלו לפעול בינואר ופברואר 2020 יכולות להגיש במסגרת זו תביעות למענקים, ככל שהן עומדות בתנאי הזכאות, ובהם: מחזור העסקאות בחודשים ינואר-פברואר עולה על 1,500 ₪ וכן מחזור העסקאות בתקופת הזכאות (מאי-יוני 2020) נמוך מהמחזור בינואר-פברואר 2020. סכום המענק לעסקים אלה יעמוד על 4,000 ₪ לתקופת זכאות.

גובה המענק

 • חברה או שותפות שמחזור עסקאותיה לשנת 2019 הוא עד 100 אלף ₪ – זכאית מענק של 3,000 ₪
 • חברה או שותפות שמחזור עסקאותיה לשנת 2019 עולה על 100 אלף ₪ ועד 200 אלף ₪ – זכאית למענק של 4,000 ₪
 • חברה או שותפות שמחזור עסקאותיה לשנת 2019 עולה על 200 אלף ₪ ועד  300 אלף ₪ – זכאית למענק של 6,000 ₪
 • עוסק שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 עולה על 300 אלף ₪ – סכום המענק המקסימלי לתקופה הוא עד 500,000 ₪.
 • עבור עסק שהחל לפעול לאחר התקופה המקבילה לתקופת המענק המבוקשת אך לא יאוחר מ- 31/12/2019, ההשוואה תעשה למחזור עסקאות ממוצע שיחושב מיום תחילת החודש העוקב ליום פתיחת העסק ועד ל-29 בפברואר 2020, מחולק במספר חודשי הפעילות ומוכפל ב-2.

עסק חדש

חברה או שותפות שהחלה את פעילותה החל מיום 01 ינואר 2020 עד 29 פברואר 2020 זכאית למענק אם מתקיימים לגביה תנאים אלה:

 1. מחזור עסקאותיה בשנת 2020 הוא מעל 18 אלף ₪ ועד 100 מיליון ₪
 2. מחזור עסקאותיה בחודשים ינואר-פברואר 2020 עולה על 1,500 ₪
 3. מחזור עסקאותיה בתקופת הזכאות נמוך ממחזור עסקאותיה בחודשים ינואר ופברואר 2020
 4. סכום המענק לחברה או שותפות שהחלה את פעילותה בשנת 2020, יהיה 4,000 ₪ לתקופה.
 5. הגיש את כל הדוחות התקופתיים למע”מ לתקופות הדיווח הנדרשים לצורך חישוב המענק
 6. לגבי עוסקים החייבים בניהול פנקסים, הפנקסים נוהלו והם קבילים

ירידת מחזור העסקאות בתקופת המענק נגרמה כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף COVID-19.

להגשת המענק: לחץ כאן