מענק השתתפות בהוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן בתקופת משבר קורונה- תיקון

תנאי הזכאות למענק

עצמאים יחידים (לא כולל חברות, שותפים בשותפות או באיחוד עוסקים) שמחזור פעילותם הממוצע לחודש בשנת המס 2019 גבוה מ- 1,500 ₪ ונמוך מ- 25,000 ₪ (מ 18,000 ש”ח עד 300,000 ש”ח שנתי), עשויים להיות זכאים למענק הוצאות בשל פגיעה בפעילות העסקית כתוצאה מהתפשטות נגיף קורונה.
הזכאות מותנית בהצהרת העצמאים באזור האישי של רשות המסים על עמידה בתנאים הבאים:

 1. חלה ירידה של  25% או 40% לפחות במחזור הפעילות העסקית בחודשי הזכאות שנקבעו בחוק, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019.
  חודשי הזכאות ושיעורי הירידה לפי החוק אחרי תיקון: מאי-יוני 2020 (ירידה 25%), יולי-אוגוסט 2020 (ירידה 40%), ספטמבר-אוקטובר 2020 (ירידה 25%), נובמבר-דצמבר 2020 (ירידה 25%) , ינואר-פברואר 2021 (ירידה 40%), מרץ-אפריל 2021 (ירידה 40%), מאי-יוני 2021 (ירידה 40%).
 2. הוגשו דוחות תקופתיים למע”מ לגבי חודשים אלו בשנת 2019 ובשנת 2020.
 3. העוסקים ניהלו בשנת המס 2019, פנקסי חשבונות קבילים על פי החוק, והפנקסים לא נפסלו על ידי מנהל מע”מ או פקיד השומה.

סכומי המענק לבעלי עסק קטן

סכומי מענק ההוצאות משתנים בהתאם למחזורי העסקאות החודשיים של העסקים בשנת 2019:

  1. עצמאים שמחזור העסקאות החודשי הממוצע שלהם בשנת 2019 היה עד 8,333 ₪ ( גבוה מ-18,000 עד-99,999 ש”ח ): מענק בסך 3,000 ₪.
  2. עצמאים שמחזור העסקאות החודשי הממוצע שלהם בשנת 2019 היה מ- 8,334 ₪ עד 16,666 ₪ ( 99,999 – 199,999 ש”ח שנתי) : מענק בסך 4,000 ₪.
  3. עצמאים שמחזור העסקאות החודשי הממוצע שלהם בשנת 2019 היה מ- 16,667 ₪ עד 25,000 ₪ ( 199,999 – 300,000 ש”ח שנתי ): מענק בסך 6,000 ₪.

 עצמאים שפתחו את עסקיהם בחודשים ינואר- פברואר 2020

עצמאים יחידים שהחלו את פעילותם העסקית מ-1.1.2020 ועד 29.2.2020 יכולים להיות זכאים למענק, עבור כל תקופת זכאות, בסכום של 3,000 ₪ לעוסק פטור ו-4,000 ₪ לעוסק מורשה, אם הצהירו באזור האישי באתר רשות המסים על עמידתם בכל התנאים הבאים:

מועדי הגשת הבקשה למענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן

המערכת תיפתח לכל תקופת זכאות בנפרד, בהתאם למועד שייקבע על ידי מנהל רשות המסים ויפורסם,  יש להגיש את הבקשה תוך 90 יום מיום פתיחת המערכת להגשה.

להגשת הבקשה או לקבלת מקדמה: לחץ כאן

הבהרות לקבלת המקדמה:

לצורך קבלת המקדמה העוסק יצהיר כי יש לו  יסוד סביר להניח כי הוא זכאי למענק הוצאות קבועות עבור חודשים ספטמבר-אוקטובר.

ככל שהעוסק לא היה זכאי למענקים בגין החודשים מרץ-אפריל או מאי-יוני הוא לא יהיה זכאי למקדמה.

 יודגש כי אי הזכאות למקדמה לא תפגע בזכאות למענק בגין חודשים ספטמבר – אוקטובר וסכום המקדמה יופחת בהמשך מסכום הזכאות הסופי שיקבע לחודשים ספטמבר – אוקטובר.