עדכונים למעסיקים לשנת 2020 כפי שפורסם על ידי ועדת הקשר של לשכת רו”ח

.

דיווח בטופס 126 בחודש ינואר 2020

בחודש ינואר 2020 יש לדווח על טופס 126 מספר 2 (דיווח של כל חודשי 2019). מי שלא דיווח על טופס מספר 1 (חודשים ינואר עד יוני 2019) – ידווח במקביל גם עליו.
מעסיק שקיבל קביעות בגין טופסי 126 קודמים שלא דווחו – ידווח עליהם והקביעות יבוטלו.

הוספת סוג עובד חדש בדיווח של המעסיקים – “תורם אברים”

תורם איברים פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות עד 3 שנים מחודש ינואר שלאחר התרומה, כמפורט בחוק, ובהתאם לאישור שהוא מקבל מהביטוח הלאומי.

החזר רטרואקטיבי אפשרי בתוכנת השכר משנת 2020 בלבד. הביטוח הלאומי מסר כי להחזר עד שנת 2019 יש להפנות את המבוטח לכתובת מייל ייעודית: trumutbb@nioi.gov.il  או לפקס: 02-6515471/02-6520616. לבקשה יש לצרף טופסי 100 חתומים ומודפסים מאת המעסיק עבור שנים קודמות.

הפרדת הדיווח למוסד לביטוח לאומי בטופס 102 בעבור עובדים לפי צו סיווג מבוטחים 

החל מחודש ינואר 2020 כל מעסיק שמדווח על עובדים לפי צו סיווג מבוטחים מתבקש לדווח בטופס 102 נפרד – בחוזה דיווח חדש בקוד מספר 9 – צו סיווג.

עם קליטת הדוח הראשון ייפתח חוזה הדיווח החדש בתיק המעסיק באופן אוטומטי. אין צורך לפנות לסניף לפתיחת חוזה הדיווח החדש. בחודש שבו אין העסקת עובדים לפי הצו, יש לדווח בקוד מספר 5 – אי העסקה.

שינוי בתשלום דמי הביטוח לשנת 2020 – מעסיקים

המוסד לביטוח לאומי פרסם חוזר מעסיקים מספר 1487 ובו מפורטים נתונים חשובים לחישוב דמי הביטוח בשנת 2020:

  • השכר הממוצע במשק – 10,551 ש”ח לחודש בשנת 2020.
  • הסכום המירבי לתשלום דמי ביטוח בשיעור המופחת – 6,331 ש”ח לחודש בשנת 2020.
  • ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח – 44,020 ש”ח לחודש בשנת 2020.

בשיעורי דמי הביטוח ובשכר המינימום לעובד השכיר לא חלו שינויים בשנת 2020. לקריאה לחצו כאן

איגרת למעסיק לשנת 2020

מידע רב למעסיקים ניתן למצוא באיגרת למעסיק,
לקריאה לחצו כאן

תיאום דמי ביטוח מראש בשיעור המופחת

המעסיק המשני מבצע תיאום דמי ביטוח בשיעור המופחת מהחודש שבו העובד החל לעבוד אצלו אך לא לפני חודש ינואר בשנה הנוכחית (במשכורת דצמבר 2019 – הכוונה לחודש ינואר 2019), לפי טופס 101 וטופס 644, או לפי אישור לתיאום מאתר הביטוח הלאומי (במקום טופס 644).