סנקציות ומחיר כלכלי של אי פירעון שיקים

להלן תוכן ההודעה המשותפת לעיתונות של המפקחת על הבנקים ורשות האכיפה בנוגע להשהיית הגבלות חשבון בגין שיקים ללא כיסוי