דחיית מועד הגשת הדוח התקופתי למע”מ באופן מקוון החל בחודש 2022.

הוחלט ברשות המסים לדחות את מועד הגשת הדוח התקופתי למע”מ ותשלום המס לתקופת הדיווח מרץ – אפריל 2022