מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית החלת חובת דיווח על חוות דעת ונקיטה בעמדה הסותרת עמדה של רשות המיסים

החלת חובת דיווח בשל שימוש בחוות דעת מסוימות