פרטי השכר שצריכים להיות מפורטים בפנקס השכר ובתלוש השכר, بيانات الراتب التي يجب تفصيلها في سجل الرواتب وقسيمة الراتب

פרטי השכר שצריכים להיות מפורטים בפנקס השכר ובתלוש השכר