היטל מס קניה על מלאי כלים חד פעמיים

בהתאם לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס’ 3), התשפ”ב – 2021, שפורסם ביום ה- 19.10.21 חל מס קניה על כלים חד פעמיים המפורטים בהמשך והיטל מלאי עפ”י סעיף 3(א) לצו.