רשות המסים תפעיל מערך בקרה על חשבוניות בעסקאות בין עוסקים כדי למנוע הפצה של חשבוניות פיקטיביות

רשות המסים תפעיל מערך בקרה על חשבוניות בעסקאות בין עוסקים