זכויות עובד השוהה בבידוד- תיקון מס’ 3 לחוק

זכויות עובד השוהה בבידוד לפי התיקון לחוק התכנית לסיוע כלכלי נגיף הקורונה