צמצום השימוש במזומן

פרסמתי בשנת 2014 חומר מקצועי לגבי הגבלת השימוש במזומנים. למען הסדר הטוב ובגלל חשיבות הנושא  אני מפרסם שוב את החוזר: