עלות ההפסקות שמעסיק חייב לתת לעובדים

לפי חוק שעות עבודה ומנוחה ישנם מספר סוגי הפסקות שהעובד זכאי להם במהלך העבודה