פטור ממס על העסקת עובדים זרים בענף החקלאות

הוארך הפטור “היטל העסקת עובדים זרים” על העסקת עובדים זרים בענף החקלאות עד ליום 31.12.2022 להלן החומר מספר החוקים: Share on: WhatsApp