הוצאות כיבוד במקום העסק

בהתאם לתקנות מס הכנסה, 80% מההוצאות שהוצאו לכיבוד קל במקום העיסוק של הנישום יותרו לניכוי.  “כיבוד קל” – שתיה קרה או חמה, עוגיות וכיוצא באלה;. בתאריך 3/7/18 פורסם  כי על פי עמדת רשות המסים, הסיפא של הגדרת “כיבוד קל” (וכיוצא באלה) יכולה לכלול גם פירות וירקות העונה. Share on: WhatsApp