הכנות לעריכת הדו”חות הכספיים לשנת 2015

לקראת סיום שנת המס 2015 אני ממציא לכבודכם הסברים וחומר מקצועי בתחומי המיסוי, ביטוח לאומי, דיני עבודה וחומר השלמה לנתוני העסק