העוסקים החייבים בניהול מערכת חשבונאות כפולה  בשנת המס 2022

להלן רשימת העוסקים החייבים בניהול מערכת חשבונאות כפולה בשנת המס 2022 בהתאם להוראות מס הכנסה – ניהול פנקסי חשבונות