עמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2021

רשות המסים פרסמה היום את העמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2021