התנאים ליבוא ויצוא דרך מעברי סחורות בין ישראל לרשות הפלסטינית

למען הסדר הטוב להלן התנאים של רשות המסים ליבוא, יצוא והעברת סחורה דרך מעברי סחורות בין ישראל לרשות הפלסטינית: העברת סחורה מעוסק ישראלי לעוסק פלסטיני (מכירה חשבונית “I”): העוסק יציג בפני איש המנר״מ (מנהלת רשות המסים) חשבונית “I” או תעודת המשלוח. התיעוד הנ״ל חייב להיות מלא בכל הפרטים בהתאם לנדרש בחוק. העוסק חייב לעבור במשרדי […]