היבטי פרטיות במעקב אחר עובדים בעבודה מרחוק جوانب الخصوصية في تتبع العمال عن بعد

המעקב אחר עובדים בעבודה מרחוק, את הסיכונים המרכזיים לפרטיות במעקב שכזה, וכן את הוראות הדין הרלוונטיות