מדריך לעוסקים מול עוסקים ברשות הפלסטינית

על פי הסכמים בין ישראל לרשות הפלסטינית, מנוהלות שתי רשויות מס (מע”מ) נפרדות. האחת על ידי מדינת ישראל והשנייה על ידי הרשות הפלסטינית