סיום הקלות בקיצור תקופת האכשרה לזכאות לדמי אבטלה

בתאריך 20.04.2020 הסתיימו ההקלות לפי תקנות לשעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה) להלן פירוט תנאי הזכאות