מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל השפעת הקורונה 26.4.2020- פעימה שלישית

מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל השפעת הקורונה 26.4.2020