קיזוז הפסדים

להלן דברי הסבר וריכוז נתנונים בכל הקשור בקיזוז הפסדים עסקיים ואחרים