האם שיעור הריבית הרעיונית לפי סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודה כולל מע”מ

בריבית לפי סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ”א-1961 כלול גם המע”מ. אם הריבית היא בשיעור 4.07% הרי 3.5% הריבית ו-0.57% הוא המע”מ. מקורות:    בחבק מס הכנסה קובעת רשות המסים כי שיעור הריבית הרעיונית לעניין מס הכנסה כולל מע”מ ומשכך החבות במס הכנסה תהיה השיעור האמור כשהמע”מ מנוכה ממנו.    בפסקי דין […]