תקרות הפקדה לקופת גמל, קרן השתלמות, פנסיה בשנת המס 2023 לעצמאים, שכירים ולבעלי שליטה

תקרות הפקדה לקופת גמל, תקרות הפקדה לקרן השתלמות, תקרות הפקדה לפנסיה בשנת המס 2023 לעצמאים לשכירים ולבעלי שליטה