סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה

עודכן צו מס הכנסה (סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה), התשע”ז-2017.. להלן תוכן הצו המעודכן