צו הרחבה המקצר את שבוע העבודה במשק

נחתם  ביום 15 במרץ 2018 על צו ההרחבה המקצר את שבוע העבודה במשק בשעה אחת