אי גילוי נאות יוצר עילה לפתיחת הסכם שומות סופיות

מאת: עו”ד ורו”ח רמי אריה פתיחת שומות סופיות לפי סעיף146לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ”א-1961 (להלן: “הפקודה”) היא הליך מיוחד, שבמסגרתו רשאי מנהל רשות המסים לקבוע כי יש לבטל שומות מס שהוגדרו “סופיות” ולקבוע במקומן שומות חדשות באמצעות פקיד השומה. בעניין דן מרום (ע”א 876/06) קבע בית המשפט העליון תנאים קשים ונוקשים לפתיחת שומות לפי […]