הגבלת שימוש במזומנים ושיקים משנת 2019

ביום 12.3.2018 התקבל בכנסת החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע”ח-2018 (להלן: “החוק”). החוק קובע הגבלות על תשלום במזומן