תנאי העסקת בני נוער – شروط توظيف الشباب المراهقين

להלן פירוט נושאים שונים בדבר תנאי העסקת בני נוער לפי חוק עבודת הנוער, תשי”ג-1953 (להלן: “החוק”) וחוקים אחרים-فيما يلي قائمة بالقضايا المختلفة المتعلقة بشروط تشغيل الشباب وفقًا لقانون عمل الأحداث ، 1953 (“القانون”) وقوانين أخرى