עדכונים למעסיקים לשנת 2020 כפי שפורסם על ידי ועדת הקשר של לשכת רו”ח

בחודש ינואר 2020 יש לדווח על טופס 126 מספר 2 (דיווח של כל חודשי 2019). מי שלא דיווח על טופס מספר 1 (חודשים ינואר עד יוני 2019)